Kredytobiorcy żądają zwrotu pieniędzy – spór o WIBOR

WIBOR to wskaźnik referencyjny wyrażony w procentach dla depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym, publikowany na stronie internetowej danego banku oferującego kredyty. Najprościej mówiąc, jest to indeks odzwierciedlający aktualne warunki gospodarcze i rynkowe. Ostatnio coraz częściej pojawiają się głosy, że indeks WIBOR działa na niekorzyść klientów banków, a nawet, że jest wskaźnikiem nielegalnym.

Co to oznacza dla klientów banków?

Nie jest dziś jasne, czy wysokość wskaźnika WIBOR jest ustalana w oparciu o realne zmiany zachodzące w gospodarce, czy też jest on wyznaczany arbitralnie, zgodnie z interesem banku, dla którego najkorzystniejsze jest maksymalnie wywindowanie wskaźnika. Oznacza to, że pojawia się publicznie kwestia WIBOR a odszkodowanie. A coraz więcej kancelarii prawniczych, wcześniej pomagającym frankowiczom, deklaruje, że może pomóc kredytobiorcom odzyskać ich pieniądze. Zwłaszcza że krytyczne stanowisko wobec tego, jak działa wskaźnik WIBOR, wyraża też Komisja Nadzoru Finansowego.