Unieważnienie WIBOR – czy da się to zrobić?

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał rewolucyjny werdykt dotyczący wskaźnika WIBOR. Dotychczas powszechnie stosowany do ustalania odsetek w kredytach, WIBOR został wyeliminowany z umowy kredytowej. Ta historia to jednak nie tylko nadzieja, ale przede wszystkim wieść o potencjalnych korzyściach dla kredytobiorców.

Coraz więcej specjalistów i prawników dostrzega, że WIBOR mógł być klauzulą niedozwoloną i co za tym idzie być wykorzystywany w sposób nieprawidłowy przez banki. Ignorowały one nie tylko ryzyko związane z tym wskaźnikiem, ale także niekonsekwentnie kształtowały zasady gry. Oczywistością stało się, że pojawiają się coraz większe obawy i niepokoje w sercach wielu ludzi.

Unieważnij WIBOR i zacznij płacić mniejsze raty kredytowe!

Ale czy unieważnienie WIBOR jest w ogóle możliwe? Bez wątpienia!  Opcja unieważnienia umowy kredytowej z WIBOR pojawiła się dość niespodziewanie. Kredytobiorcy otrzymali szansę na odbicie finansowe. Dzięki redukcji oprocentowania o około 7,5%, wielu z nich mogłoby odetchnąć, zmniejszając wysokość rat.

Unieważnij swoją umowę kredytową i zaoszczędź na ratach z WIBOR-em

Jeśli jesteś jednym z tych odważnych kredytobiorców, którzy chcą sprawdzić, co kryje się w ich umowie, zdecydowanie warto poprosić o wsparcie eksperta prawa i finansów. Unieważnienie WIBOR oraz wyeliminowanie go ze swojej umowy to klucz do nowego wymiaru finansowego. Ale aby skutecznie chronić swoje prawa, warto oddać się w ręce profesjonalnego  prawnika, który poprowadzi analizę umowy kredytowej i nakreśli drogę do możliwych korzyści i ryzyka związanego z unieważnieniem WIBOR.