Prawnik w Katowicach – jakie sprawy prowadzi?

Sporo osób może potrzebować adwokata – i to z bardzo różnych powodów. W tym celu najlepiej udać się do profesjonalisty, który nie tylko udzieli odpowiedniej porady, ale – jeżeli zajdzie taka konieczność – będzie reprezentował klienta przed urzędami bądź sądem. Istnieje bardzo wiele spraw i problemów, w których pomoc dobrego prawnika jest nie tylko potrzebna, ale nawet wskazana. Jakie sprawy może poprowadzić adwokat?

Sprawy rozwodowe

Prawnik w Katowicach może zając się sprawami związanymi z separacją lub rozwodem. W tym przypadku adwokat nie tylko poprowadzi sprawę rozwodową przed sądem, ale też zajmie się ewentualną mediacją, ustaleniem wysokości alimentów czy ustaleniem kwestii związanych z opieką nad dziećmi.

Sprawy rodzinne

Innym zakresem spraw, którymi zajmuje się adwokat z Katowic są wszelkiego rodzaju sprawy rodzinne. Tutaj trzeba wspomnieć nie tylko o tych związanych z ustaleniem zasad opieki nad dziećmi, alimentami czy kontaktami z dziećmi, ale też o tych dotyczących szeroko rozumianych spraw spadkowych.

Sprawy majątkowe

Zadaniem prawnika z Katowic jest też prowadzenie wszelkich spraw majątkowych – takich jak podział majątku, przeprowadzenie rozdzielności majątkowej, rozliczenia w ramach konkubinatu czy uniknięcie odpowiedzialności za długi partnera.

Mówiąc o zakresie prowadzonych spraw przez prawnika z Katowic trzeba też wspomnieć o tym, iż adwokat nie tylko kompletuje dokumenty i opracowuje strategię, ale też reprezentuje klienta na każdym etapie sprawy.